Regnskap for alle

Vi tilbyr alle tjenester innen økonomi og HR som bokføring, controller, fakturering, lønn, innrapporteringer til det offentlige med mer. Siffer benytter effektive og moderne verktøy og tilbyr fleksible løsninger etter ditt ønske og behov. 

Du kan selv velge å gjøre noen oppgaver, så kan vi ta oss av det du selv ikke behersker. Vi har gode løsninger for arbeidsfordeling mellom deg som kunde og oss som leverandør. Du kan selv velge hvordan du ønsker å ha tilgang til ditt regnskap, løpende tilgang med oppdatert informasjon, rapportering via web eller rapportering etter avtalt frekvens. Siffer vil alltid sikre at du har tilgang til nødvendig regnskapsinformasjon.

Ditt regnskap er er din kilde til å følge opp å ha styring og kontroll i din bedrift.

Ta kontakt med oss!

Flere artikler

SIFFER ØKONOMI AS
Busterudgata 11, 1776 Halden
Tlf. 69 21 17 50
post@siffernorge.no

SIFFER PRAKTIKERTJENESTEN AS
Grønland 4, 1767 Halden
Tlf. 69 17 97 00
post@siffernorge.no