Vi blir en del av SpareBank 1

Siffer blir en del av SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet Vi er begeistret for å kunngjøre at Siffer nå er en del av SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet. Dette samarbeidet, som trer i kraft fra 1. januar, vil styrke våre tjenester og utvide vår ekspertise, spesielt innenfor økonomi, HR og teknologi. Siffer, med sin sterke tilstedeværelse i Østfold og 44 erfarne ansatte, vil fortsette å levere den samme høye kvaliteten på tjenester som du er vant til. Vår sammenslåing med SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet sikrer at vi kan tilby et bredere spekter av løsninger og dra nytte av felles kunnskap og ressurser. Ditt forhold til Siffer forblir vår høyeste prioritet, og vi ser frem til å fortsette å støtte din virksomhet med fornyet styrke og kapasitet.

SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet vokser – kjøper Siffer fra Halden

Sparebank 1 ForretningsPartner Østlandet AS kjøper regnskaps- og rådgivingsselskapet Siffer med virkning fra 1. januar. Siffer holder til i Halden, har 44 ansatte og nærmere 1500 kunder.

– Vi er veldig fornøyde med at Siffer nå blir en del av SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet. Det er gode muligheter for vekst innenfor regnskapsbransjen og vi har ambisjoner om å ta del i dette. Med Siffer på laget vil vi sammen være godt rigget for å ta ytterligere markedsandeler fremover, sier Ivar Mjelde, administrerende direktør i SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet.

Sammenfallende fokus

Både SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet og Siffer leverer regnskaps-, lønnstjenester og rådgiving innen områder som økonomi, HR og teknologi. De har sammenfallende fokus og er begge opptatt av teknologiutvikling, kontinuerlig kompetanseheving og kundevennlige løsninger.

–  Vi er godt fornøyde med å nå bli en del av en kraftfull merkevare. SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet har som oss gode teknologiske løsninger, et solid fagmiljø og komplementerer oss på en god måte. Det gjør at vi kan heve oss ytterligere og være med på den utviklingen som kommer til å skje i regnskapsbransjen fremover, samtidig som vi ivaretar våre eksisterende kunder på en optimal måte, sier Lena Karlsen, daglig leder i Siffer.

Lokalt, regionalt og nasjonalt

Siffer holder til i Halden. Kundene er hovedsakelig basert lokalt og regionalt i Østfold, men selskapet har også nasjonale kunder. Kundene kommer fra en rekke bransjer.

– Siffer har en sterk posisjon i Østfold og vil utfylle oss godt geografisk. Sammen blir vi nå en enda sterkere aktør i Akershus og Østfold, et område hvor vi ser stort potensial, sier Mjelde.

Siffer har også spesialisert seg på tjenester til kunder innenfor helse- og landbrukssektoren. 

-Dette merker vi er etterspurt ut over vår region. Sammenslåingen vil bredde Siffer og SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet sin kompetanse ytterligere, og gjør at vi kan betjene enda flere kunder fra alle typer bransjer, sier Lena Karlsen.

Synergieffekter

Etter oppkjøpet vil Siffer i første omgang fortsette som et eget datterselskap av SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet. Planen er at Siffer fusjoneres inn i selskapet på sikt. Det rigges dermed for vekst og alle ansatte blir med videre. Lena fortsetter som daglig leder i Siffer og vil også inngå i SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandets ledergruppe med regionansvar for Østfold og Akershus.

– Samtidig vil vi høste en del synergieffekter. Vi vil dra nytte av fellesfunksjoner og administrative ressurser på tvers av selskapene, i tillegg til at vi kan utnytte felles infrastruktur og systemløsninger, sier Mjelde.

Om Siffer:
Siffer leverer skreddersydde økonomi- og HR-tjenester til nærmere 1500 kunder innen en rekke ulike bransjer. Nedslagsfeltet er hovedsakelig Østfold, men selskapet har også kunder nasjonalt. Selskapet har hatt god vekst de siste årene og forventer en omsetning på 57 millioner for 2023. Siffer består av 44 ansatte, hvorav 18 er statsautoriserte regnskapsførere. De har egne team som har spesialisert seg innen helsesektoren og landbruk.

Om SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet:

SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet er et autorisert regnskapsførerselskap og er heleid datterselskap av SpareBank 1 Østlandet. De har 125 ansatte fordelt på 9 kontorer på Østlandet, med hovedkontor på Hamar. Selskapet leverer rådgivning og tjenester innen økonomi, lønn og HR, i tillegg til regnskap. De har et omfattende rådgivermiljø med allsidig kompetanse og lang erfaring.

Pressemelding Siffer og Sparebank1

Flere artikler

SIFFER ØKONOMI AS
Busterudgata 11, 1776 Halden
Tlf. 69 21 17 50
post@siffernorge.no

SIFFER PRAKTIKERTJENESTEN AS
Grønland 4, 1767 Halden
Tlf. 69 17 97 00
post@siffernorge.no