Frokostmøte

Frokostmøte

Hva betyr årets lønnsforhandlinger for deg og din virksomhet?

Årets lønnsoppgjør er ferdig, men hva betyr det egentlig for deg at frontfagene er enige om en lønnsvekst på 5,2%?

Vi gir deg innspill på hva lønnsoppgjøret handler om, og hva frontfagsoppgjøret vil bety for deg. Er du underlagt plikten til lønnskartlegging og hva betyr egentlig lønnsdiskriminering?

Innlegget holdes av Gunn Johnsson, faglig leder HR og lønn i Siffer Økonomi. Gunn har mer enn 25 års erfaring med HR og er en betydelig ressurs innen fagfeltet. Hun har arbeidet med HR fagets bredde – hvor alt fra rekruttering til avslutning av arbeidsforhold er inkludert. Hun har vært involvert i sentrale forhandlinger gjennom mange år – som arbeidsgivers representant, og kjenner godt til hva som ligger i de sentrale forventningene til en lønnsforhandling.

Pensjon som en del av lønnsoppgjøret – hvorfor er det en god løsning for bedriften og de ansatte?

Pensjon oppleves av mange som et vanskelig tema å sette seg inn i. Samtidig blir pensjon både en viktig og en attraktiv løsning for den enkelte ansatte.  Visste du at dette også kan være en økonomisk god løsning for ditt selskap? Vi gir deg en kort introduksjon, samt gode og praktiske eksempler som forklarer hvordan både du og den ansatte kan få en bedre forståelse for at pensjon er en god løsning.  Innlegget holdes av Marit Hellerud fra SpareBank 1 Østlandet, pensjonsspesialist for bedrifter. 

Når:     24. mai 2024 kl.08.30 – 10.00

Hvor:   Siffer Økonomi, Grønland 4, 1767 Halden

Pris      Gratis

Det er gratis parkering utenfor lokalene og det serveres enkel frokost.

Flere artikler

SIFFER ØKONOMI AS
Busterudgata 11, 1776 Halden
Tlf. 69 21 17 50
post@siffernorge.no

SIFFER PRAKTIKERTJENESTEN AS
Grønland 4, 1767 Halden
Tlf. 69 17 97 00
post@siffernorge.no