Nye regler om prøvetid fra 1. juli

Fra 1. juli 2024 inntrer nye endringer i arbeidsmiljøloven som påvirker praksisen rundt prøvetid for ansatte i norske virksomheter. Se hva det betyr for deg. Endringene, som du finner i arbeidsmiljølovens § 15-6 tredje og femte ledd, skal regulere bruken av prøvetid på en mer presis og rettferdig måte.  Prøvetid på maks 6 måneder Loven […]

Godkjenning av Arbeidstilsynet

Som leder har du ansvar for at også midlertidig ansatte og deltidsansatte har tilgang til nødvendig informasjon om sine arbeidsforhold og rettigheter. Derfor er det viktig at bemannings- eller vikarbyrået du bruker er godkjent av Arbeidstilsynet. Midlertidig ansatte og deltidsansatte er ofte mer sårbare når det gjelder arbeidsvilkår og kontraktsmessige forhold. En ny bestemelse i […]