Godkjenning av Arbeidstilsynet

Som leder har du ansvar for at også midlertidig ansatte og deltidsansatte har tilgang til nødvendig informasjon om sine arbeidsforhold og rettigheter. Derfor er det viktig at bemannings- eller vikarbyrået du bruker er godkjent av Arbeidstilsynet.

Midlertidig ansatte og deltidsansatte er ofte mer sårbare når det gjelder arbeidsvilkår og kontraktsmessige forhold. En ny bestemelse i arbeidsmiljøloven skal sikre forutsigbarhet spesielt for disse gruppene.

Bemanningsforetaket må være godkjent

Fra 1. januar i år er det ulovlig å bruke bemanningsforetak som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet. Det betyr at alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge må søke om godkjenning, og gjennomgå en grundig godkjenningsprosess for å sikre at de oppfyller nødvendige krav til seriøsitet og kvalitet. Det er kun de bemanningsforetakene som er godkjent av Arbeidstilsynet som kan leie ut arbeidstakere.

Det kan likevel komme nye endringer i lovverket etter at overvåkingsorganet ESA åpnet sak mot Norge.

Vikarbyrå-saken: Regjeringen får rundjuling i Europa (Aftenposten)

Du får utvidet informasjonsplikt

I tillegg til kravet om at du må velge godkjente bemanningsforetak og vikarbyråer, får du som arbeidsgiver også en utvidet informasjonsplikt overfor midlertidige og deltidsansatte. I korte trekk betyr dette at du må gi et skriftlig svar innen en måned dersom en ansatt ber om en mer forutsigbar ansettelsesform med tryggere arbeidsvilkår.

Nye regler om prøvetid fra 1. juli

– Utvidet informasjonsplikt overfor midlertidige og deltidsansatte er et viktig tiltak for å sikre at alle ansatte har tilgang til nødvendig informasjon om sine rettigheter og muligheter.

Det sier Gunn Johnsson, faglig leder for HR og lønn i regnskapsfirmaet Siffer, som er eid av Sparebank 1 Forretningspartner Østlandet.

– Ved å velge godkjente bemanningsforetak og vikarbyråer, og ved å gi skriftlige svar innen en måned etter forespørsel, kan arbeidsgivere bidra til å skape et mer rettferdig og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte, påpeker Gunn.

Siffer har blitt en del av Sparebank 1 Forretningspartner Østlandet, noe som betyr at vi har fått en sterk eier i ryggen med systemet og løsninger som kommer kundene til gode. 

Flere artikler

SIFFER ØKONOMI AS
Busterudgata 11, 1776 Halden
Tlf. 69 21 17 50
post@siffernorge.no

SIFFER PRAKTIKERTJENESTEN AS
Grønland 4, 1767 Halden
Tlf. 69 17 97 00
post@siffernorge.no