Nye regler om prøvetid fra 1. juli

Fra 1. juli 2024 inntrer nye endringer i arbeidsmiljøloven som påvirker praksisen rundt prøvetid for ansatte i norske virksomheter. Se hva det betyr for deg.

Endringene, som du finner i arbeidsmiljølovens § 15-6 tredje og femte ledd, skal regulere bruken av prøvetid på en mer presis og rettferdig måte. 

Prøvetid på maks 6 måneder

Loven om maksimalt seks måneders prøvetid videreføres, men fra 1. juli 2024 kan ikke prøvetida for midlertidig ansatte overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet.

– Dersom det er avtalt et vikariat på åtte måneder, kan ikke prøvetida være lenger enn fire måneder. Det er likevel viktig å merke seg at dersom et vikariat varer i 12 måneder eller lenger, kan den totale lengden på prøvetida uansett ikke overstige seks måneder.

Det sier Gunn Johnsson, faglig leder for HR og lønn i regnskapsfirmaet Siffer, som er eid av Sparebank 1 Forretningspartner Østlandet.

SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet vokser – kjøper Siffer fra Halden

Vanskeligere å forlenge prøvetida

Tidligere kunne du forlenge prøvetida dersom en medarbeider skiftet fra en stilling til en annen. Dette gjelder fremdeles, men kun når det er vesentlige endringer. – Er deler av stillingen lik som tidligere stilling, gis det ikke rom for forlengelse, forteller Gunn.

Har du en ansatt som skal gå fra en midlertidig ansettelse, til en fast stilling i samme eller lignende rolle, er det mulig å avtale ny prøvetid. Men samlet tidligere ansettelsestid og ny prøvetid kan ikke overstige seks måneder.

– Har den ansatte vært midlertidig ansatt i totalt fire måneder, kan ikke prøvetiden være mer enn to måneder, forklarer Gunn.

Dette betyr de nye reglene

De nye reglene betyr at du må tenke nytt om prøvetid og sjekke at alle prøvetidsavtalene følger loven, slik at du unngår problemer og ugyldige avtaler.

Gunn forteller at de nye reglene gir bedre beskyttelse mot urettferdige prøvetidsavtaler ved at loven begrenser bruken av prøvetid for de som allerede er ansatt. I tillegg sørger endringene for at arbeidstakere ikke må gjennom flere prøveperioder uten sjanse til å vise at de passer i jobben.

Mer balansert og rettferdig praksis

De nye reglene om prøvetid er et skritt mot en mer balansert og rettferdig arbeidsmiljøpraksis. Med klare begrensninger og muligheter knyttet til prøvetidsavtaler, styrkes dine og arbeidstakers rettigheter, i tillegg til at det skapes et mer stabilt og forutsigbart arbeidsmiljø.

Siffer har blitt en del av Sparebank 1 Forretningspartner Østlandet, noe som betyr at vi har fått en sterk eier i ryggen med systemet og løsninger som kommer kundene til gode.

Flere artikler

SIFFER ØKONOMI AS
Busterudgata 11, 1776 Halden
Tlf. 69 21 17 50
post@siffernorge.no

SIFFER PRAKTIKERTJENESTEN AS
Grønland 4, 1767 Halden
Tlf. 69 17 97 00
post@siffernorge.no