Regnskap for alle

Vi tilbyr alle tjenester innen økonomi og HR som bokføring, controller, fakturering, lønn, innrapporteringer til det offentlige med mer. Siffer benytter effektive og moderne verktøy og tilbyr fleksible løsninger etter ditt ønske og behov. 

Lena Karlsen

Daglig leder
Tlf. 454 25 327
lk@siffernorge.no

Grete Stegerød​

Faglig leder Lege og helsesektoren
Statsautorisert Regnskapsfører
Tlf. 905 94 875
gs@siffernorge.no

Karine Olsen

Faglig leder Kvalitet og IT
Statsautorisert Regnskapsfører
Tlf. 905 23 115
ko@siffernorge.no

Morten Iversen

Teamleder Helse og legesektoren
Statsautorisert Regnskapsfører
Tlf. 476 57 078
mi@siffernorge.no

Irina Nilsen

Regnskapsfører/konsulent
Tlf. 926 96 181
in@siffernorge.no

Jun Wen Chan

Rådgiver
Statsautorisert regnskapsfører
Tlf. 988 00 136
jwc@siffernorge.no