Starte firma?

Vi hjelper deg!

Når man skal starte eget firma er det gjerne mange spørsmål. Heldigvis har vi svarene.

Vi bistår med stiftelse av de fleste foretaksformer. Valg av feil foretaksform kan få veldig store konsekvenser, derfor er det lurt å snakke med oss før du gjør noe som helst. 

Ta kontakt for et uforpliktende møte om du ønsker å starte firma, så får du profesjonell hjelp til valg av foretaksform. Allerede etter en uke kan du ha et ferdig registrert selskap.

Dine plikter som næringsdrivende

Så godt som alle næringsdrivende er bokføringspliktige. Dette betyr at de har plikt til å registrere og dokumentere inntekter og kostnader, blant annet som bakgrunn for skatte- og avgiftsbehandling. Selskaper som er regnskapspliktige skal også utarbeide årsregnskap.

Det er ikke krav til å bruke utenforstående til å hjelpe deg med regnskapet, men et korrekt regnskap vil uansett være ditt ansvar. De fleste som driver en virksomhet av noe omfang, vil imidlertid finne ut at de sparer mye tid på å sette bort arbeidet til noen med tilpasset erfaring og teknologi.

SIFFER ØKONOMI AS
Busterudgata 11, 1776 Halden
Tlf. 69 21 17 50
post@siffernorge.no

SIFFER PRAKTIKERTJENESTEN AS
Grønland 4, 1767 Halden
Tlf. 69 17 97 00
post@siffernorge.no