Lege- og helsesektoren

Spesialisten på ditt fagfelt

Siffer-Praktikertjenesten har siden 1992 vært samarbeidspartner for et bredt antall leger, privatpraktiserende spesialister, privatpraktiserende klinikker, tannleger og fysioterapeuter fra hele landet.

Siffer-Praktikertjenesten har bygget et solid fagmiljø og har spisskompetanse innen økonomi – og HR tjenester for helsebransjen. Vi kjenner metodikken og systemene som benyttes i bransjen.

Siffer-Praktikertjenesten har digitale løsninger, dyktige og motiverte medarbeidere som tilrettelegger og gir råd for en enklere hverdag innen drift/økonomi/HR- området slik at du som behandler kan ha full fokus på ditt fagfelt.

Vår Lønn/HR avdeling leverer lønnstjenester, bistår med personaladministrasjon som f.eks. ansettelser, arbeidstidsbestemmelser ferieavvikling, lønnsforhandlinger og personaloppfølging.

Siffer-Praktikertjenesten bistår med etablering og oppstart av legesenter.

Siffer-Praktikertjenesten holder kurs / forelesning innen økonomi/HR på forespørsel.

Våre tjenester

Gode strategier og god planlegging er til god nytte i egen bedrift. En plan er å budsjettere både resultat og likviditet. Dette er en av bedriftens viktigste styringsverktøy.

Vi bistår kunder med tjenester som budsjettering, vurdering av selskapsform, etablering og stiftelse av selskap, diverse avtaler og bistand i møter.

Vi kjenner kundens regnskap fra A til Å, og vil derfor være en aktiv medspiller og rådgiver innen økonomistyring av virksomheten.

Vi hjelper deg med:

Regnskapsteam lege- og helsesektoren

SIFFER ØKONOMI AS
Busterudgata 11, 1776 Halden
Tlf. 69 21 17 50
post@siffernorge.no

SIFFER PRAKTIKERTJENESTEN AS
Grønland 4, 1767 Halden
Tlf. 69 17 97 00
post@siffernorge.no