HR og lønn

Vi hjelper deg med å oppfylle
lovpålagte krav og å sikre gode rutiner

Rett lønn til rett tid

Rett lønn til rett tid er en forventning alle arbeidstakere har, og misser du her skapes fort misnøye i arbeidsmiljøet. 

Mange tenker at lønn er enkelt, men det krever vesentlig mer enn de fleste tror. 

Vi i Siffer holder oss til enhver tid oppdatert på hvilke regler og satser som gjelder. Dette kan være alt fra rapportering, sykelønnsordninger, tariffavtaler, pensjon med mer.

Ønsker du bistand til lønnskjøring i din bedrift? Vi hjelper deg!

Dette inngår i en vanlig lønnskjøring:

I tillegg tilbyr vi:

Lønnsberedskap – sikkerhet om din lønnsmedarbeider blir syk

Hvem skal sørge for at de ansatte får lønn, hvis din interne lønns- og regnskapsavdeling har fravær, eller situasjoner som krever økt behov for ressurser? Lønn er en kompetanse, og kan ikke kjøres av hvem som helst.

Vi kan bistå og hjelpe deg med lønnskjøring i en sårbar tid.

Lønnsberedskap er en tjeneste som reduserer sårbarheten i organisasjonen og sikrer at de ansatte får riktig lønn og hjelp til alle HR-spørsmål.

På kort varsel kan våre spesialister overta bedriftens lønnsproduksjon og løse kritiske oppgaver i en uforutsigbar tid.

Ansatte bosatt i utlandet

Har du ansatte som flytter fra, eller er bosatt i utlandet, men som arbeider i Norge?

Vi utfører tjenester som gjelder:

HMS – en nødvendighet

Visste du at Helse, Miljø og Sikkerhet er et lovpålagt krav alle bedrifter har? Dette gjelder både for det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet. 
Har du alt på plass?

HMS innebærer:

 

HR-støtte

Vi hjelper deg med å oppfylle lovpålagte krav og å sikre gode rutiner innen helse, miljø og sikkerhet.

Vi har partneravtale med Sticos, hvor du også kan få tilgang til ansattregister, avvikshåndtering sammen
med Personalhåndboken og HMS håndboken tilgjengelig på nett for alle ansatte.

Lederstøtte og opplæring

Yes, jeg har blitt leder!
Men hva betyr det?

Som arbeidsgiver plikter du å gi de ansatte de rette forutsetningene i ny jobb. 

Vi tilbyr ledertrening med fokus på hva det vil si å være leder.

Vi tilbyr både individuell-  og gruppeopplæring.

Organisatorisk støtte

Alle bedrifter kan komme i situasjoner hvor de har behov for kompetanse på andre HR-fagfelt som:

Vi har erfaringen og kan bistå deg

Rett person på rett plass, med rett kompetanse, til enhver tid:

Har du inkludert din viktigste ressurs i deres fremtidsplaner?

Vi kan bistå med SWOT, GAP og tiltaksplaner for å ta det neste skrittet

Ta kontakt med oss!

SIFFER ØKONOMI AS
Busterudgata 11, 1776 Halden
Tlf. 69 21 17 50
post@siffernorge.no

SIFFER PRAKTIKERTJENESTEN AS
Grønland 4, 1767 Halden
Tlf. 69 17 97 00
post@siffernorge.no